ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ OVERALL

Αποτελέσματα Sport
Αποτελέσματα Performance

1η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

Αποτελέσματα Sport
Αποτελέσματα Performance

2η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

Αποτελέσματα Sport
Αποτελέσματα Performance

3η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

Αποτελέσματα Sport
Αποτελέσματα Performance

4η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

Αποτελέσματα Sport
Αποτελέσματα Performance

5η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

Αποτελέσματα Sport
Αποτελέσματα Performance